Vi kvalitetstester løbende vandets kvalitet og analyserne er netop blevet udvidet til at omfatte de fluorforbindelser der samlet betegnes PFAS.   Du kan gå direkte ind på feltet “VANDANALYSER”...

læs mere