Hvad kan vi hjælpe dig med?

Find login oplysninger

Du finder dit brugernavn og din adgangskode på din faktura.

Selvbetjening

På selvbetjeningen kan du få et overblik over dine regninger og vandforbrug. Du har også mulighed for at indberette flytning eller kommunikere direkte med os.

VANDANALYSER

Vandets hårdhed er ca. 12 °dH, svarende til middelhårdt

Vandanalyser foretaget fra afgangshane på Vandværket, hos forbrugeren eller direkte fra boringerne. Kan du se og læse mere om på nedenstående link.

Denne opfølgning sikrer at vi hele tiden kan fastholde kvaliteten på vores grundvand.

Grundvandet, der forsyner Daugård Vandværk, er af høj kvalitet og det er vigtigt at alle er opmærksomme på at fastholde dette ved at værne om miljø og vandressourcer.

MÅSKE NEDENSTÅENDE KUNNE HAVE DIN INTERESSE...