Hvad kan vi hjælpe dig med?

Find login oplysninger

Du finder dit brugernavn og din adgangskode på din faktura.

Selvbetjening

På selvbetjeningen kan du få et overblik over dine regninger og vandforbrug. Du har også mulighed for at indberette flytning eller kommunikere direkte med os.

UDLEJER AFTALER / BETINGELSER …

Vandværks bestemmelser for udlejere, der ønsker, at vandværket afregner forbrug direkte med lejer.

  • Ejer hæfter for al gæld i forbindelse med forbrugsafregning ifølge takstblad og ejer er ansvarlig for at Vandværket rettidigt modtager al nødvendig information for at kunne foretage afregning af forbrug.
  • Det henstilles, at informationen indbefatter oplysninger om evt. e-mail og mobiltelefon og det henstilles, at udlejer bidrager til at forbrugsafregning er tilmeldt PBS.
  • I situationer, hvor Vandværket må udsende rykker 2, orienteres udlejer ved e-mail
  • Tilbud om direkte afregning med lejer er en service over for ejer/udlejer fra Vandværket. En service der bortfalder, ved gentagne problemer med gælds inddrivelse eller rettidig information ved lejerskifte.

MÅSKE NEDENSTÅENDE KUNNE HAVE DIN INTERESSE...