Hvad kan vi hjælpe dig med?

Find login oplysninger

Du finder dit brugernavn og din adgangskode på din faktura.

Selvbetjening

På selvbetjeningen kan du få et overblik over dine regninger og vandforbrug. Du har også mulighed for at indberette flytning eller kommunikere direkte med os.

REGNSKABET

REGNSKABET OG BESTYRELSENS SUPPLERENDE BERETNING REDEGØR FOR ØKONOMIEN I ANDELSHAVERNES FORSYNING MED VAND.

Vandet er en vigtig ressource.

Bestyrelsen supplerer derfor via hjemmesiden de regnskabsmæksige oplysninger  med en indsigt i produktionsprocessen, det konstante fokus på vandets kvalitet og den løbende opfølgning på ressourceforbruget.

 

Hent regnskab 2021

Hent regnskab 2022

MÅSKE NEDENSTÅENDE KUNNE HAVE DIN INTERESSE...