Hvad kan vi hjælpe dig med?

Find login oplysninger

Du finder dit brugernavn og din adgangskode på din faktura.

Selvbetjening

På selvbetjeningen kan du få et overblik over dine regninger og vandforbrug. Du har også mulighed for at indberette flytning eller kommunikere direkte med os.

Oftest stillede spørgsmål

Har du brug for hjælp? Måske kan du finde svaret her.

Hvordan tilmelder jeg mig betalingsservice?

Tilmeld dig betalingsservice og slip for ubetalte regninger.

Klik her

Utætheder hos forbruger

Utætheder efter stophane.

Daugård vandværk sørger for vedligeholdelse og reparation af ledningsnettet frem til og med stophane.    Al vedligeholdelse efter stophane påhviler andelshaver.

  1. Utætheder på stikledning frem til opsat måler

Reparation foretages af andelshaver.  Daugård Vandværk skal godkende reparationen og kan forlange at der opsætte en målerbrønd ved stophane, hvis det er hensigtsmæssigt,

 

  1. Utætheder hos forbruger – efter opsat måler

Vedligeholdelse og reparation efter opsat måler, samt omkostningen ved evt. vandspild, betales af andelshaver.

Daugård Vandværk overvåger ikke den enkeltes forbrug og er ikke forpligtet hertil; men kan bidrage med et skøn over et eventuelt merforbrug i forhold til hvad der normalt forbruges på ejendommen.

Hvem skal jeg kontakte?

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til Daugård Vandværk

Generelt:

Alle spørgsmål kan stilles til formand EHJ.

Mobil  : 30 30 41 77;

E-Mail : ehj@hafnet.dk

 

Alle spørgsmål specifikt vedr. teknik: f.eks. utætheder, manglende vandforsyning, vandkvalitet:

Kan med fordel rettes til: næstformand Gunnar Olsen

Mobil : 25 31 09 90

E-mail : gunnar@vinthers.com

 

Alle spørgsmål specifikt vedr. aconto opkrævninger og årsafregning:

Kan med fordel rettes til: kasserer Holger Christensen

Fastnet: 75 89 56 79

Mobil   : 40 45 62 49

E-mail  : hoc@hafnet.dk

Fejlvisning

Andelshaver kan anmode Daugård Vandværk om afprøvning af vandmåler.

  • Hvis måleren skal udskiftes, afholder Daugård Vandværk omkostningen
  • Hvis måleren er ok og ikke udskiftes, betaler andelshaver.

MÅSKE NEDENSTÅENDE KUNNE HAVE DIN INTERESSE...