Hvad kan vi hjælpe dig med?

Find login oplysninger

Du finder dit brugernavn og din adgangskode på din faktura.

Selvbetjening

På selvbetjeningen kan du få et overblik over dine regninger og vandforbrug. Du har også mulighed for at indberette flytning eller kommunikere direkte med os.

OM DAUGÅRD VANDVÆRK

VELKOMMEN TIL

Vandværkets eneste og vigtigste opgave er at forsyne forbrugerne med godt drikkevand.

Daugård Vandværk er et andelsselskab der blev grundlagt i 1934 og ejerne af alle tilsluttede ejendomme er andelshavere.

Grundvandet, der er basis for vores forsyning, er af høj kvalitet. Det nuværende produktionsanlæg opførtes i 1997. Anlægget holdes løbende opdateret og er rigeligt dimensioneret til behovet i forsyningsområdet med en tidssvarende kvalitetssikring af hele forsyningskæden.

Daugård Vandværks forsyningsområde udvidedes i 2021 og omfatter herefter by og landområder omkring Daugård og Ørum.

Det etablerede ledningsnet er 170 km langt og forsyner ca. 700 forbrugere, der har et samlet forbrug omkring 70.000 m3.

Klik her: Kort

MÅSKE NEDENSTÅENDE KUNNE HAVE DIN INTERESSE...